Jeżeli jesteś osobą wrażliwą na dobro zwierząt i chcesz czynnie pomagać psom i kotom, zapraszamy do zostania wolontariuszem Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu.

Wszelkie działania wolontariatu są traktowane jako bezpłatne wykonywanie czynności uzupełniających zakres działań pracowników etatowych Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, stanowiąc jednocześnie nieocenioną i niezastąpioną pomoc w opiece, pielęgnacji i poszukiwaniu dla zwierząt nowych właścicieli.

Wolontariusz nie zastępuje pracownika i nie wypełnia jego obowiązków. Wolontariusz jest osobą intensyfikującą opiekę nad zwierzętami w schronisku, uzupełniającą braki w zakresie opieki i zaspokajającą behawioralne potrzeby zwierząt.

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, a w szczególnych przypadkach osoba, która ukończyła 16 lat (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która chciałaby pomóc w wyprowadzaniu psów na spacer, pracach porządkowych oraz pielęgnacyjnych przy obsłudze zwierząt. Wolontariusz może także pomagać w organizacji zbiórek na rzecz Schroniska, uczestniczyć w akcjach promujących Schronisko i adopcje zwierząt, przeprowadzać wizyty przed i poadopcyjne.

Idea wolontariatu opiera się na wykonywaniu prac pomocowych na rzecz Schroniska i zwierząt w sposób systematyczny i cykliczny, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszych wolontariuszy!