Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu istnieje od lat siedemdziesiątych XX wieku. W roku 1982 stało się zakładem budżetowym Gminy Wałbrzych, a dziesięć lat później – jednostką budżetową. Naszymi podopiecznymi są głównie psy, kotów jest zdecydowanie mniej.

Schronisko działa zgodnie z przyjętym Regulaminem Organizacyjnym, który można pobrać w formacie PDF klikając poniższy link:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY – FORMAT PDF

Schronisko przyjmuje bezdomne zwierzęta (psy i koty) z terenu Miasta Wałbrzycha oraz z kilku gmin ościennych, które podpisały porozumienie w tej sprawie. Pomagamy także wszystkim osobom, które poszukują rady lub wsparcia w zakresie opieki nad własnymi zwierzętami domowymi.

Dozór nad zwierzętami w Schronisku sprawują opiekunowie zwierząt, prace gospodarcze wykonują robotnicy. W codziennych pracach porządkowych często pomagają nam wolontariusze, a także bezrobotni w ramach robót publicznych, zatrudniani w porozumieniu z Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dysponujemy własnym transportem oraz sprzętem specjalistycznym do łapania i przewozu zwierząt.

W Schronisku karmimy zwierzęta gotową karmą suchą i mokrą. Posiadamy również swoją kuchnię, w której w razie potrzeby można przygotowywać dodatkowe, uzupełniające posiłki dla psów i kotów.

Schronisko objęte jest – w ramach umowy z Lecznicą – stałym nadzorem weterynaryjnym. Wszystkie zwierzęta są na bieżąco badane, chipowane, odrobaczane, odpchlane i odkleszczane, a także szczepione (przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym). W razie potrzeby wykonywane są zabiegi i operacje na zwierzętach, w tym obligatoryjnie zabiegi kastracji i sterylizacji.

Każde nowe zwierzę w Schronisku trafia na dwutygodniową kwarantannę – w tym czasie udostępniamy jego zdjęcia i zwierzę może zostać odebrane tylko przez właściciela. Jeśli przez dwa tygodnie nikt nie zgłosi się po zwierzę, przechodzi ono na własność schroniska. Po wykonaniu obowiązkowych szczepień, zaczipowaniu oraz zabiegu kastracji/sterylizacji zwierzę może zostać adoptowane przez nowych właścicieli.

Ważnym aspektem działalności Schroniska jest prowadzenie akcji edukacyjnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także aktywizowanie grup społecznych na rzecz pomocy Schronisku i zwierzętom (rozwój i wspieranie wolontariatu).

Podstawowym celem pracy Schroniska Dla Zwierząt w Wałbrzychu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Zgodnie z zapisami prawa, jest to zadanie własne gmin.

Do celów działania schroniska zaliczają się ponadto:
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, promowanie adopcji.
2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.
4. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
5. Organizowanie wolontariatu w schronisku i nadzorowanie zajęć wolontariuszy.
6. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wałbrzychu w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a szczególnie wścieklizny.
7. Wspieranie i organizacja ruchu społecznego na rzecz ochrony zwierząt i wspierania zwierząt porzuconych i bezdomnych.