1. Imię: Roxi
2. Wiek: 2 lata
3. Nr ewidencyjny: 340/19
4. Płeć: samica – wysterylizowana
5. Wielkość: średnia
6. Od kiedy w schronisku: 25.11.2019r.