Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu
       
Do oddania w dobre ręce! Znaleziono zwierzaka!       Zgłoś zaginięcie zwierzaka!
Informacje dla posiadaczy psów
Nie bądź obojętny !

Podstawowe obowiązki nakłada na właścicieli psów Ustawa o ochronie zwierząt oraz Światowa Deklaracja Praw Zwierząt. Są to krótkie teksty, zachęcamy do zapoznania się z nimi:

Obowiązki posiadaczy psów na terenie naszego miasta określa Uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r.

Opłata miejscowa na rok 2010 ZOSTAŁA ZNIESIONA!!!!!!

Jeśli Twój pies został wzięty ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu i możesz to udokumentować stosownym dokumentem (zaświadczenie o nabyciu psa ze Schroniska lub dowód wpłaty na rzecz Schroniska z tytułu nabycia psa), to JESTEŚ ZWOLNIONY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ OD POSIADANIA PSA.

W Wałbrzychu istnieje również obowiązek sprzątania odchodów po swoim pupilu.

Jeśli jesteś posiadaczem psa rasy z listy psów uznanych za agresywne (wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) lub zamierzasz nim się stać, powinieneś posiadać zezwolenie na utrzymywanie takiego psa wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Aby je uzyskać należy zgłosić się do sekretariatu Wydziału Gospodarki Miasta przy ul. Matejki 1 - pok. 35, pobrać wniosek o wydanie ww. zezwolenia, wypełnić i złożyć.