Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu
       
Do oddania w dobre ręce! Znaleziono zwierzaka!       Zgłoś zaginięcie zwierzaka!

Adres
58-303 Wałbrzych ul. Łokietka 7

Telefon / Fax
74 84-24-223

Informacja telefoniczna
w dni powszednie od godz. 09.00 do 16.00
w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 12.00

Adres e-mail:
biuro@schronisko.walbrzych.pl

Strona WWW:
http://www.schronisko.walbrzych.pl

Numer konta
BANK PKO BP SA 62 1020 5095 0000 5102 0186 6045

Status prawny
Jednostka budżetowa podlegajaca Gminie Wałbrzych

Dyrektor
Irena Nowak - kierownik Schroniska

Przedmiot działalności podmiotu
Schronisko działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym. Celem działalności jest zapewnienie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta przebywaja w schronisku bez ustalonego limitu czasowego.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sprawy dotyczace zwierzat przyjmowane i załatwiane sa w godzinach pracy schroniska :

w dni powszednie od godz. 10.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.00
w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do godz. 12.00

Schronisko w godz. 13.00 do 15.00 jest zamknięte z powodu karmienia zwierząt.

Skargi i wnioski przyjmuje kierownik schroniska lub pracownik przez niego upoważniony w każdy wtorek od godz. 10:00 do godz 16:00.

Wszystkie pisma należy kierować na adres schroniska a pisemnej odpowiedzi udziela kierownik w terminie 7 dni.